Представлений ресурс являється планом-конспектом до уроку «Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо). Вживання іменників у прямому і переносному значеннях» з розділу «Cлово. Значення слова. Частини мови» у 4 класі. Конспект містить підбірку дидактичних ігор та творчих вправ, що можна використати на етапі сприймання й усвідомлення нового матеріалу.


 На цьому тижні ми вчимося  працювати з основним глосарієм до дистанційного курсу. Елемент курсу “Глосарій” включає перелік  основних термінів, ключових понять (категорій) курсу з визначенням їх сутності, які розташовані в алфавітному порядку. Крім того до глосарію можна додавати новий запис, робити огляд за категоріями, за алфавітом, по даті, за вторами.
       Глосарій є одним з інструментів усвідомлення навчального матеріалу. Окрім створеного і розміщеного глосарію як словника термінів, цей інструмент дозволяє  створювати і формувати свій список визначень, що й підвищує  мотивацію до пізнання,  активізує  процес навчання і підвищує його якість.
    Завдання:
підібрати та визначити глоси для курсу, які зрозумілі і зручні Вам самим;
запропонувати та додати  їх до основного «Глосарію» курсу в алфавітному порядку;
 виділити певну термінологічну категорію, що відноситься до конкретної теми курсу;
додати до нового запису зображення, відео   або посилання на веб-ресурс;
переглянути мікроурок. Глосарій до курсу

  • Увага!!!  Зараховуватися будуть тільки ті  "глоси", визначення, яких будуть відповідати темі дистанційного курсу, мати змістовне пояснення з посиланнями на ресурси чи відео та розміщені у відповідній термінологічній категорії. 
  • Ви можете отримати за виконане завдання 10 балів.  Бажаю творчих злетів та креативу!
  • Поради
  • Щоб редагувати опис глосарію, в бічній панелі "Адміністрування" натисніть на посилання "Редагувати параметри";
  • Щоб наповнювати глосарій термінами, в цій же панелі натисніть на посилання "Додати новий запис".